Аварийно и Евакуационно Осветление

Основното предназначение на аварийното и евакуационното осветление е да осигури безопасно напускане на сградата в случай на пожар, земетресение или друго бедствие или опасност.

Изграждането на система за аварийно и евакуационно осветление е важна част от строителството и поддръжката на една сграда. Проектирането трябва да е съобразено с характеристиките на сградата и нейните обитатели, да отговаря на всички европейски стандарти за аварийно и евакуационно осветление.

Докато аварийното осветление е с цел да възстанови осветяването в сградата при цялостно или частично спиране на основното захранване поради неизправности, то евакуационното осветление трябва да осигури достатъчна осветеност на изходните маршрути, помощните средства и устройствата за безопасно напускане на сградата, при възникнали аварийни ситуации.

Осветителните тела за евакуационно и аварийно осветление трябва да се захранват от независим източник на напрежение или да се превключват към него автоматично при внезапно спиране на основното захранване.

Copyright © 2021
Created by 
SeoWebDesign