Автоматизация на хотели

Основни консуматори на електроенергия в хотелите са системите за отопление, вентилация и климатизация. Една добре проектирана и изградена система за автоматизация може да намали значително тези разходи, като оптимизацията на управлението не трябва да е за сметка на комфорта на гостите.

Една цялостно изградена система за автоматизация на хотел включва не само управление на системите за вентилация и климатизация, но също така и осветлението , водоснабдяването, контрол на достъпа, както и всички други системи в сградата. За един хотел не по малко важна част е и системата за управление на стаите за гости (GRMS). Индивидуалният и оптимален контрол в една стая може да доведе до значителни икономии в потреблението на електроенергия.

Днешните стандарти изискват от една такава система, енергийниините икономии да са на база резервацията и присъствието в стаята, като за това е необходима интеграция със системата за резервации и отчитане на присъствието в стаите чрез сензори за присъствие.

Освен проектиране ние можем да ви предложим и пълно оборудване на хотелската стая. То включва система за контрол заедно с всички необходими механизми и осветителни тела.

Copyright © 2021
Created by 
SeoWebDesign