Контрол на осветлението с DALI

DALI или Digital Addressable Lighting Interface (Цифров адресируем светлинен интерфейс) е специален протокол за цифрово управление на осветлението, който позволява лесното инсталиране на сигурни, мащабируеми и гъвкави осветителни мрежи.

DALI първоначално е разработен, за да позволи цифрово управление и конфигуриране на флуоресцентни баласти, замествайки простия, еднопосочен аналогов контрол 0 / 1-10V.

На всяко DALI устройство може да бъде зададен отделен адрес, позволяващ цифрово управление на отделни устройства. Освен това DALI устройствата могат да бъдат програмирани да работят в групи. Това осигурява отлична гъвкавост, тъй като осветителните системи могат да бъдат преконфигурирани чрез препрограмиране на софтуера, без да е необходимо да се променя окабеляването. Различни функции на осветление и сценарии могат да бъдат постигнати в различни стаи или зони на сградата и след това лесно да се регулират и оптимизират.

Цифровият характер на DALI позволява двупосочна комуникация между устройствата, така че дадено устройство може да съобщи за повреда или да отговори на запитване за неговото състояние или друга информация.

Окабеляването е относително просто - DALI захранването и предаването на данните се осигуряват от една и съща двойка проводници. DALI осветлението дава възможност за индивидуално управление на осветителните тела, управление чрез сензори, бутони или времеви графици, също и за димиране на отделни осветителни тела и за множество сценарии.

Copyright © 2021
Created by 
SeoWebDesign