За нас

Проектиране и изграждане на системи
 за сградна автоматизация

Ей Ем Ди Аутомейшън ЕООД е специализирана в проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системи за сградна автоматизация (BMS), както и в автоматизацията на отделни ОВК и ВиК съоръжения.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти със значителен опит в автоматизацията над 10 години.

Разполагаме със сертифицирани системни интегратори и инженер-проектанти реализирали различни по обхват и сложност обекти.

Екипът ни е реализирал над 30 проекта, съвместно с други компании и самостоятелно. Отговаряли сме за обекти реализирани, както в България, така и в Европейският съюз, като са спазвани всички нормативни изисквания и сме се съобразявали с индивидуалните потребности на клиентите.

Разходите за енергия нарастват постоянно, като това засяга сгради от всякаква големина и за всякакви приложения. С помощта на системите за сградна автоматизация, могат да се намалят енергийните разходи, да се подобри ефективността, да се увеличи стойността на сградата, като в същото време се допренесе за една по-продуктивна и комфортна среда за обитателите.

Консултации

Предлагаме консултации за изграждане на система за сградна автоматизация, както за съществуващи, така и за новостроящи се сгради. На база нашият опит, ние можем да ви предложим подходящо решение, удовлетворяващо вашите изисквания, осигуряващо комфорта в сградата, водещо до максимални енергийни икономии.

Проектиране

Разполагаме с инженер-проектанти с пълни проектантски права, членове на КИИП, изготвящи различни по големина и обем проекти за сградна и домашна автоматизация. Допринасящи със своя опит, съобразяващи се с индивидуалните потребности на всеки клиент, изготвящи пълна проектантска документация.

Интеграция

Нашите сертифицирани системни интегратори, обединяват всички подсистеми в една сграда и синхронизират тяхната съвместна работа, така че да се предостави максимално количество информация нужна за текущи отчети, сравнения, профилактични дейности, бъдещи оптимизации.

Сертификати

Copyright © 2021
Created by 
SeoWebDesign
homecoguserscross